Strony informacyjne

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne.

  1. Majka Biuroserwis Maria , ul.Robotnicza 1a , 53-607 Wrocław , NIP 897-114-95-13 , zwana dalej Majka , wprowadza niniejszą politykę prywatności zwaną dalej Polityką prywatności.
  2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i zabezpieczenia informacji (danych osobowych) o osobach odwiedzających stronę internetową www.majka.com.pl , zwanych dalej Użytkownikami. 

§ 2. Polityka Cookies.

W sposób i w celach opisanych poniżej, " Majka " wykorzystuje pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i zapisywane w przeglądarce internetowej. Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

1. Cele w jakich  wykorzystywane są pliki Cookies:

"Majka" wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:

1)    przechowywanie identyfikatora sesji

2)    zapamiętywanie czy wyświetlono komunikat o Cookies

3)    zapamiętywanie niektórych wizualnych elementów dostosowanych
przez Użytkownika (zwinięcie/rozwinięcie bloku z treścią)

2. Rodzaje wykorzystywanych plików Cookies:

"Majka"  wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

1)    sesyjne – do przechowywania id sesji

2)    stałe – indywidualne ustawienia Użytkowników odnośnie widoczności
niektórych elementów na stronie

3)    funkcjonalne – do zapamiętywania zwinięcia/rozwinięcia bloków z treścią

4)    podmiotów zewnętrznych – mechanizmy Google (systemy analizy ruchu
na stronie oraz wyświetlanie map)

 

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

Obsługę plików Cookies (warunki ich przechowywania lub uzyskiwania do nich dostępu) Użytkownik może zmienić poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu końcowym (zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej) lub ustawieniach konfiguracyjnych usługi. 

W przypadku skorzystania z opcji zmiany ustawień, korzystanie ze strony internetowej www.sklep.majka.com.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Brak zmian ustawień dotyczących plików Cookies (pozostawienie ich na domyślnym poziomie) oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie w pamięci jego urządzenia plików Cookies. 

§ 3. Rodzaje zbieranych przez "Majka " danych.

 

  1. Podczas korzystania ze strony internetowej www.sklep.majka.com.pl automatycznie zbierane są te dane Użytkownika, które wprowadza w polach wszelkich formularzy, znajdujących się na stronie (łącznie z danymi podawanymi podczas składania zamówień w sklepie, dostępnym pod tym adresem).
  2. W ramach świadczenia na rzecz Użytkowników usługi platformy "Majka" zbierane są wszelkie dane Użytkownika przypisane do konkretnego loginu dostępowego oraz te wprowadzane w polach wszelkich formularzy, dostępnych po zalogowaniu w narzędziu platformy "Majka"

§ 4. Cele w jakich wykorzystywane są dane osobowe Użytkownika:

"Majka" wykorzystuje zebrane dane osobowe Użytkowników do następujących celów:

a)    realizacji i wysyłki zamówienia oraz obsługi transakcji zakupu,

b)    do korespondencji handlowej dotyczącej szczegółów zamówienia i dostawy.

c)     do korespondencji technicznej – np. przypomnienie hasła,

d)    w celu udostępnienia danych upoważnionym do ich uzyskania organom, w tym między innymi organom wymiaru sprawiedliwości.

 

§ 5. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych Użytkownika

  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Do podanych przez Użytkownika danych dostęp mają pracownicy firmy Majka 2 lub firmy zaangażowane bezpośrednio w obsługę platformy "Majka" i realizację zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu (np. firma kurierska, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie autoryzującej transakcje płatnicze).

W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione uprawnionym do ich uzyskania organom państwowym.

  1. Użytkownik  przyjmuje do wiadomości, że:

1)    Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (usługi  świadczonej w ramach platformy sklep.majka.com.pl ) jest P.P.H.U. Majka 2 Maria Jolanta Gajewska , ul.Robotnicza 1a , 53-607 Wrocław ;

2)    ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji;

3)    ma prawo wystąpienia do "Majka" o usunięcie swoich danych osobowych;

4)    udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

  1. "Majka" dba o zabezpieczenie danych Użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników.
  2. Zawartość strony internetowej www.sklep.majka.com.pl jest całkowicie bezpieczna dla dzieci. Nie zawiera treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci.

 

§ 6. Zmiany Polityki prywatności

W przypadku zmiany Polityki prywatności odpowiednie zmiany zostaną udostępniane na stronie internetowej www.majka.com.pl

Proszę czekać, trwa ładowanie...